We presenteren hier een aantal projecten en resultaten die buurtbewoners met elkaar, en met ondersteuning van onze werkers, behaald hebben. Projecten en resultaten die laten zien hoe wij graag samen werken aan krachtige buurten en sterke buurtgemeenschappen. Wil je direct contact met onze opbouwwerkers? Klik dan hier.
Speeltuin Burgersdijk: kinderen weten wat nodig is!
Een groep kinderen uit Burgersdijk heeft een plan gemaakt voor hun speeltuin. Ze hebben een plattegrond ingetekend en gepresenteerd aan de gemeente. Ondertussen heeft de gemeente al voor een crossbaantje gezorgd, is er ruimte gekomen om te voetballen en komt er ook nog een klimtoestel, dat bewoners zelf gaan aanvragen bij WIJDeventer. Dus ook kinderen hebben een stem en ideeën, en in dit geval levert dat voor de hele buurt een prachtige speeltuin op!
Vrijwillige coaches
Vrijwillige coaches zijn mensen die iets voor een ander en in hun buurt willen betekenen. Doordat ze zichzelf vanuit een mens-tot-mens contact inzetten, vinden ze vaak gemakkelijk de aansluiting en staan ze dichtbij bewoners. Ze kunnen er zijn voor hun buurtgenoot door te coachen bij alledaagse vragen. Met het oppakken van deze kleine, lichte coachvragen maken zij een groot verschil!
Deventer Twinkelfestival
In 2020 hebben we voor het eerst het Deventer Twinkelfestival georganiseerd. Een week waarin diverse activiteiten, workshops en ontmoetingen online worden georganiseerd. Een festival door en voor bewoners waar je ogen van gaan twinkelen. Het idee is om hier een jaarlijks festival van te maken waar mensen anderen kunnen laten genieten van hun talent, bijzondere ontmoetingen plaatsvinden, geleerd en veel gelachen wordt.

Krasse fratsen Colmschate: jong en oud met graffiti spuitbussen
Acht ouderen en 22 jongeren uit de wijk Colmschate hebben via kunst kennis met elkaar gemaakt, gebrainstormd over de wijk en samen met een professional kunst gemaakt op een elektriciteitshuisje. Doel was inzicht in elkaars leefwereld en verbinding in de wijk. Zowel de ouderen als jongeren bleken trots op hun wijk. Samen stonden ze met een graffiti spuitbus in de handen kunstwerken te maken rond de zelfgekozen thema’s ‘verbinding’, ‘samen maak je de wijk’, ‘groen’ en ‘veel verschillende culturen’.
Eten met de buren: bouwen aan duurzame relaties
Dit idee kwam van een buurtbewoner. Bij deze eetclub ontmoeten mensen elkaar en ontstaan duurzame relaties, dwars door alle rangen en standen. Zo ontwikkelde zich een vriendschap tussen een oudere heer en een autistische jongen. Het doel van de eetclub is het bieden van ontmoetingsmogelijkheden en het tegengaan van isolement en eenzaamheid. Tal van vrijwilligers hebben de eetclub tot een succes gemaakt. Inmiddels zijn er in de stad meerdere eetclubs, waarbij veel actieve bewoners en andere vrijwilligers bij betrokken zijn. Een jongerenwerker is betrokken om een en ander in goede banen te leiden, als dat nodig is.