Ons werk in 82 seconden? Bekijk onze video.

Sterke buurten en krachtige gemeenschappen

Ieder mens, jong en oud, wil ertoe doen en meetellen. Zich kunnen ontwikkelen en een gelukkig leven leiden in een prettige buurt. Daar werkt Raster iedere dag aan met haar welzijnsdiensten, maar ook met haar kinderopvang van Sam&ko.

We werken aan buurten waar je kan meedoen, verantwoordelijkheid kan dragen en je gewaardeerd voelt. Dichtbij jou en je mede-buurtbewoners, zichtbaar en benaderbaar. We zijn overal waar het gebeurt in de buurt; op school, straat en andere belangrijke plekken. Daar bouwen we aan vertrouwensrelaties en leggen we verbindingen; tussen mensen en tussen mensen en organisaties. Daarbij maken we dankbaar gebruik van alles wat er al aan ervaringen, kennis, vaardigheden en netwerken in een buurt aanwezig is! Zo bouwen we, samen met buurtbewoners en collega-organisaties, aan sterke buurten. Waar iedereen, jong en oud, ertoe doet. Waar het fijn samen leven is!

Zo maken onze medewerkers dagelijks een verschil in het leven van mensen. En daar zijn we trots op! Ons werk in praktijkverhalen