Onze werkers zijn trots op wat ze doen. Wat ze kunnen bijdragen aan het leven, welzijn en ontwikkeling van kinderen. Onderstaand een aantal voorbeelden van hoe we graag contact hebben met ouders en kinderen. En welke resultaten we zo samen kunnen boeken. De namen van de jongeren zijn veranderd omwille van hun privacy. Wil je direct contact met onze sociaal werkers? Klik dan hier. Wil je direct zien welke activiteiten er allemaal zijn in de wijken? Ga dan naar de Facebook-pagina van Deventer Kids.
Kinderwerk in de buurt: Banjeren
Vaste kinderwerkers in een buurt worden echt onderdeel ‘van de buurt’. Ze zijn op straat, leggen contact, stimuleren het samen spelen en de omgang met elkaar, en helpen de buurt tot activiteiten te komen die de kinderen inspireren en stimuleren. Met onder andere ons Banjerbakkie of de Banjerbakfiets vol buitenspeelgoed zijn we in verschillende wijken in Deventer om met kinderen begeleid (buiten) te spelen. Dat noemen we Banjeren. Het brengt groepen kinderen en ouders onderling in contact en kinderen leren samen spelen. In Keizerslanden zijn bijvoorbeeld kinderen die op twee verschillende plekken naar buiten gingen en niet met elkaar mochten spelen. Door Banjeren is dat contact er toch gekomen. Ouders zijn betrokken en nu kunnen deze kinderen uit verschillende straten samenspelen op de verschillende plekken in de buurt zonder ruzie te maken, ook wanneer wij niet aanwezig zijn.
VVE-toeleiding: ieder kind naar de peuterspelen
Als ouders van een kind met of zonder een toekenning voor Voor- of Vroegschoolse Educatie (VVE) niet zelf hun weg weten te vinden naar het aanbod aan peuterspelen, dan komen onze VVE-toeleiders in actie. Zij gaan op huisbezoek bij ouders om meer uit te leggen over het aanbod en wat ouders daarvoor moeten doen in termen van wederkerigheid. Met als doel dat kinderen naar de peuterspelen kunnen gaan en optimale ontwikkelingskansen krijgen. Over het werk van de VVE-toeleiders is veel te vertellen! Dat doen de VVE-toeleiders Fanny Verschuur en Sophie van Veelen graag.Contactgegevens Toeleiders (VVE):

  • Fanny Verschuur:  06-17284990
  • Sophie van Veelen: 06-57929923

Of mail naar toeleiders.vve@rastergroep.nl

Neem ook eens een kijkje op de Facebookpagina van de VVE-toeleiders.

De Zomertrein: een leuke invulling van de vakantieperiode voor alle kinderen
Een jaarlijks terugkomend evenement is de Zomertrein. Gedurende de vakantie bieden onze werkers, samen met buurtbewoners, een programma aan met ruimte voor verschillende activiteiten en workshops. Zo kunnen kinderen die niet op vakantie kunnen, of hun vakantie om welke reden dan ook thuis doorbrengen, toch een leuke invulling geven aan hun zomerperiode.
Samenwerking met onderwijs: samen voor kinderen
Ons kinderwerk levert een bijdrage aan een veilig en stimulerend leefklimaat voor kinderen en ouders. In de klas, op school, na school, op het plein en in de buurt zetten we ons hiervoor in. Zo willen positief, gezond gedrag stimuleren én de talenten van kinderen versterken. We zijn dan ook aanwezig op het schoolplein en in de buurt, organiseren weerbaarheidstrainingen, maatjestrajecten en trekken daarbij graag op met ouders en andere organisaties.
Inzet rolmodellen en vrijwilligers
Het Kinderwerk organiseert activiteiten voor kinderen in een buurt graag samen met jongeren en volwassen buurtbewoners. We bieden hen ondersteuning en begeleiding bij de organisatie van activiteiten, maar ook de mogelijkheid mee te doen aan trainingen en opleidingen als LSR (Leider Sportieve Recreatie) en Young Leaders.