We presenteren hier een aantal projecten en resultaten die ouderen in Deventer met elkaar, en met ondersteuning van onze werkers, behaald hebben. Projecten en resultaten die laten zien hoe wij graag samen werken aan krachtige buurten en sterke buurtgemeenschappen. Wilt u direct contact met onze ouderenwerkers? Klik dan hier.
Activiteiten voor en door ouderen
Het beeld hierbij is vaak dat onze medewerkers een bingoavond of kaartclub in een wooncomplex organiseren. Voor ouderen organiseren en dat zij zich dan daarbij aansluiten. Maar veel ouderen in Deventer verzinnen deze activiteiten juist zélf, in hun buurt. We helpen hen daarbij. Bijvoorbeeld met hand- en spandiensten of het zoeken naar locaties in de buurt. En zo kunt u dus ook samen dansen, meedoen aan beweegactiviteiten of op pad, bijvoorbeeld om een museum te bezoeken. In heel Deventer doen ruim duizend ouderen mee met deze activiteiten, die ze dus grotendeels zelf organiseren. Daarnaast organiseren we altijd vakantieprogramma’s. In 2019 deden daar in totaal ruim tweeduizend deelnemers aan mee. In 2020 steekt corona een spaak in de wielen, maar we pakken de activiteiten weer op zodra dat mogelijk is.
Horizon: een 55+blad voor en door ouderen
In de Horizon vindt u activiteiten van Raster Ouderenwerk en vele andere organisaties in en om Deventer. Het blad valt vier keer per jaar bij ruim 5.000 ouderen op de deurmat. De redactie van Horizon telt vijf vrijwilligers; de jongste redacteur is 75 jaar, de oudste 86. Gezamenlijk beoordelen zij alle kopij. Verschillende organisaties leveren informatie aan die voor ouderen interessant is. Daarnaast schrijft de redactie zelf artikelen en columns, bijvoorbeeld over de herkomst van straatnamen in Deventer. Horizon wordt bezorgd door 120 vrijwilligers.

Wilt u, als oudere óf organisatie, meer weten over De Horizon? Mail of bel dan met onze medewerker Wilma Meijer (06-46752047). Wilt u Horizon (gratis) thuisbezorgd krijgen? Belt u dan met ons algemene nummer van het Ouderenwerk 0570-611247 of mail naar redactiehorizon@rastergroep.nl.
Samenwerken met Solis vanuit ‘welzijn voor zorg’-gedachte
Vanuit de ‘welzijn voor zorg’-gedachte hebben we de samenwerking met Solis opgezocht. Dit leverde, naast een zeer kansrijke nieuwe samenwerking met impact in PW Janssen, ons een aanvullende subsidie van het Kansfonds op. In de samenwerking zitten een aantal krachtige elementen:

  • We spreken u als oudere aan vanuit uw overvloed, vanuit uw drive en mogelijkheden mee te doen en bij te dragen. Zowel als u nog thuis woont, maar ook als u in een zorginstelling woont.
  • De zorginstelling als basisinfrastructuur voor de buurt; je gaat als buurtbewoner niet alleen naar het PW Janssen als je oud en ziek bent. Maar ook voor ontmoeting, plezier en het delen en ontwikkelen van talent!
  • Als oudere doet u het zelf; het is immers uw plek! Dus wat u kunt en wilt bijdragen krijgt een plaats, waar dat nodig is met onze ondersteuning.

We werken vanuit deze elementen aan een huiskamer die voor de hele buurt toegankelijk is! En streven er naar om iedere middag ‘open’ te zijn.